Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de activiteiten

Blijf op de hoogte via onze facebook pagina

Vrijwilliger bij MAD IJssel

Voor de activiteiten zijn we altijd op zoek naar enthausiaste vrijwilligers! Want zonder vrijwilligers zouden we geen activiteiten kunnen organiseren. 

Wat doe je als vrijwilliger? 

Tijdens de activiteiten zijn er veel helpende handen nodig om alles voor elkaar te krijgen. Wat je precies gaat doen hangt af van de activiteit waaraan je meehelpt en wat je zelf graag wil en kunt doen. De belangrijkste taken van een vrijwilliger zijn het begeleiden van deelnemers, het helpen met het opbouwen, uitvoeren en afbouwen van activiteiten en het ondersteunen van alle bijkomende werkzaamheden. Denk hierbij aan het verzorgen van de catering, het ophalen en wegbrengen van materiaal en het inrichten van de locatie van een activiteit. 

Maatschappelijke stage  

Moet je voor je opleiding een maatschappelijke stage lopen? Ook dan ben je bij ons van harte welkom. Om aan de voorwaarden van je stage te kunnen voldoen is het alleen mogelijk om je stage tijdens het Huttendorp te lopen in de laatste week van de zomervakantie. Neem contact met ons op om je stage in te plannen en afspraken te maken. 

Gedragscode

Veiligheid staat tijdens alle activiteiten bovenaan! Niet alleen als het gaat om brand en ongelukken te voorkomen, maar ook over hoe we ons tijdens de activiteiten gedragen en met elkaar omgaan. Dit hebben we vastgegeld in de gedragscode voor vrijwilligers die elke vrijwilliger moet lezen en ondertekenen. Met de gedragscode willen we een veilige omgeving creeëren voor de deelnemers aan de activiteiten en de vrijwilligers. 

Organisatie 

De organisatie van MAD IJssel bestaat helemaal uit vrijwilligers. De stichting heeft een bestuur, een organisatiegroep en een activiteitengroep. Het bestuur en de organisatiegroep bestaan uit een vaste vrijwilligersploeg die de activteiten organiseren, voorbereiden en alles tijdens de uitvoering regelen. De activiteitengroep bestaat uit alle vrijwilligers die meehelpen om de activiteit uit te kunnen voeren.